inoverify.de - inotec

Metody ochrony produktu – DIOSAFE® etykieta

Prawdziwe bezpieczeństwo z DIOSAFE® – pisemna gwarancja z pieczęcią

Ta DIOSAFE metoda oferuje Państwu kompleksowy system zabezpieczający produkty przed manipulacją i fałszerstwem, ktȯry może być w produkcji i dystrybucji bezproblemowo zaintegrowany.
Tą dwuwarstwową niemożliwą do sfałszownia pieczęć projektujemy w formie, farbie i materiale indywidualnie, w zależności od życzeń.
Dodatkowo umożliwia Państwu ta metoda bezproblemowy bezpośredni dialog z klientami.

Krok 1

Ta dwuwarstwowa niemożliwa do sfałszowania etykieta jest samoprzylepna. Może służyć dodatkowo jako uszczelniające zamkniecie w celu rozpoznania, czy produkt był już wcześniej otwierany.

Krok 2

Po usunięciu wierzchniej pokrywy etikety będzie widoczny indywidualny zabezpieczający kod i pieczęć.

Krok 3

en kod zabezpieczający można używając Smarttelefonu-App zeskanować albo jako 20-cyfrowy numer do Smarttelefonu albo do internetowej strony DIOSAFE wprowadzić.
Poprzez porȯwnanie tego niemożliwego do sfałszowania kodu z bazą danych DIOSAFE dowiecie się Państwo natychmiast, czy wasz produkt jest oryginalny lub ewentualnie sfałszowany.
Następnie jest ten kod automatycznie usuwany i nie może być ponownie użyty. Przy ponownym skanowaniu będzie pokazany jako nieważny.

Krok 4

Kontaktujcie się Państwo po teście oryginalności z waszymi klientami w celu dalszego dialogu np. dla badania opinii klientȯw, propozycji i informacji na temat uzupełniających produktȯw albo proponujcie klientom dodatkowe informacje o szerokiej palecie produktȯw.


Dowȯd autentyczności i talent powiązania

Za każdym skanowanym DIOSAFE kodem stoi jeden z twoich nabywcȯw.
Wykorzystujcie Państwo ten 1:1 dialog do celowej rozmowy z klientem.

DIOSAFE® - Prawdziwe bezpieczeństwo

Ten DIOSAFE kod poprzez potwierdzenie autentyczności daje Państwa klientom tą pewność, że posiadany produkt jest oryginalny i nie sfałszowany. Ten unikalny kod produktu zostanie usunięty po pierwszym zapytaniu autentyczności i skopiowane Kody są wyświetlane jako fałszywe!
Te Diosafe kody są zarządzane całkowicie bezpiecznie w bazie danych bezpieczeństwa (niemiecki, dublowane na serwerze).

DIOSAFE® - Od początku do końca

Tym dodatkowym produkcyjnym DIOSAFE kodem (maszynowo czytelny) moga Państwa klienci cały proces produkcyjny i drogę tego produktu od wysyłki do sprzedaży przejrzyście prześledzić (Śledzenie przesyłki).

DIOSAFE® - Sondaż- Ankieta

Proponujcie Państwo swoim klientom pomoc, im jeszcze lepszymi być jak są.
Przy pomocy ukierunkowanej ankiety z obiecaną wygraną zbierzecie Państwo mnȯstwo informacji o waszych klientach i ich motywacjach do zakupu.

DIOSAFE® - Dla zwycięzców

Wynagradzajcie Państwo waszych klientȯw za ich zakupy udziałem w grze z nagrodami.

DIOSAFE® - Kupować i oszczędzać

Zachęcajcie Państwo waszych klientȯw kuponem kodu do dalszych zakupȯw w handlu detalicznym lub w internecie. Oferujcie rȯwnież możliwość zapisu np. punktȯw na koncie.
Te informacje są przekazywane automatycznie do Państwa klientȯw zgodnie z Państwa instrukcjami.
Promocje dla „Klubowiczȯw“ oraz „sezonowe Promocje“ mogą być automatycznie dostarczane do klientȯw.

DIOSAFE® - Dobra rekomendacja

Wynagradzajcie Państwo waszych klientȯw, ktȯrzy wasze produkty z powodzeniem dalej polecili.